Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Biskupi píšu veriacim spoločné povzbudenie pred začiatkom Pôstu

Slovenskí biskupi združení na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia.

Drahí bratia a sestry,
obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky.

Bratislavská arcidiecéza oslávila v nedeľu 14. februára 13. výročie svojho vzniku

V nedeľu 14. februára sme slávili 13. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy.

Slávnostnú sv. omšu pri tejto príležitosti v Katedrále sv. Martina celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Záznam on-line prenosu tejto sv. omše je dostupný na facebookovej stránke arcidiecézy.

Rok modlitieb za kňazov

Pri príležitosti 12. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil acribiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Rok modlitieb za kňazov v Bratislavskej arcdiecéze, ktorý prebieha od 14. februára 2020 do 14. februára 2021.

Rok modlitieb za kňazov a nadväzuje na Rok modlitieb za nové kňazské povolania, slávený pri príležitosti 11. výročia vzniku našej arcidiecézy a končiaci 14. februára 2020.

26. ročník koledníckej akcie Dobrá novina

eRko - HKSD pozýva farnosti zapojiť sa do 26. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina​.

V tomto ročníku Dobrá novina nadväzuje na tradíciu koledovania popod obloky. Pripravila ​usmernenia, ktoré budú zaisťovať bezpečný a zodpovedný priebeh koledovania​ pre koledníkov aj pre navštívené rodiny. Tieto inštrukcie sú zhromažďované a aktualizované na webstránke Dobrej noviny v sekcii Bezpečné koledovanie.

Bratislavská arcidiecéza na Facebooku

Bratislavská arcidiecéza spúšťa nový komunikačný kanál na sociálnej sieti Facebook, prostredníctvom ktorého by sme radi komunikovali aktuálne témy, informovali o udalostiach v arcidiecéze a prinášali duchovné i ľudské povzbudenie do každodenného života.

Na Facebooku je prezentácia arcidiecézy dostupná pod názvom Bratislavská arcidiecéza (@bratislavaskaarcidieceza), resp. priamo na webovej adrese:

www.facebook.com/bratislavskaarcidieceza

Možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich v kontexte pandémie Covid-19

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Týmito slovami uvádza Dekrét Apoštolskej penitenciárie rozšírenú možnosť získania plnomocných odpustkov pre duše v očistci, keže vo viacerých krajinách sú v dôsledku epidémie Covidu-19 v platnosti nariadenia obmedzujúce zhromažďovanie i pohyb ľudí.

Misijná nedeľa a celosvetová zbierka na misie

Nedeľu 18. októbra slávi Katolícka cirkev ako Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.
Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií prostredníctvom elektronickej zbierky zverejnenej na webovej stránke www.misijnediela.sk.

Stránky