Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

15. ročník Podeľme sa!

Katolícke hnutie žien Slovenska pozýva zapojiť sa do 15. ročníka Podeľme sa!, ktorého cieľom je pomôcť blížnym v krízových životných situáciách. Finančný výťažok sa plánuje použiť na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život.

Duchovné osoby pôsobiace v Bratislavskej arcidiecéze pomáhajú v prvej línii

V prvej línii boja s ochorením COVID-19 sú aj kňazi a rehoľné sestry z Bratislavskej arcidiecézy. V nemocniciach vykonávajú pomocné práce, no popri tom si nájdu čas aj na evanjelizáciu či duchovné rozhovory. Jedným z takýchto slúžiacich kňazov je správca františkánskeho Kostola Zvestovania Pána v hlavnom meste, brat Silvester Poliak. O skúsenostiach s pastoráciou pacientov i zdravotníkov hovorí vo videu na oficiálnom profile Bratislavskej arcidiecézy na Facebooku.

Biskupi píšu veriacim spoločné povzbudenie pred začiatkom Pôstu

Slovenskí biskupi združení na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia.

Drahí bratia a sestry,
obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky.

Bratislavská arcidiecéza oslávila v nedeľu 14. februára 13. výročie svojho vzniku

V nedeľu 14. februára sme slávili 13. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy.

Slávnostnú sv. omšu pri tejto príležitosti v Katedrále sv. Martina celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Záznam on-line prenosu tejto sv. omše je dostupný na facebookovej stránke arcidiecézy.

Rok modlitieb za kňazov

Pri príležitosti 12. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil acribiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Rok modlitieb za kňazov v Bratislavskej arcdiecéze, ktorý prebieha od 14. februára 2020 do 14. februára 2021.

Rok modlitieb za kňazov a nadväzuje na Rok modlitieb za nové kňazské povolania, slávený pri príležitosti 11. výročia vzniku našej arcidiecézy a končiaci 14. februára 2020.

26. ročník koledníckej akcie Dobrá novina

eRko - HKSD pozýva farnosti zapojiť sa do 26. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina​.

V tomto ročníku Dobrá novina nadväzuje na tradíciu koledovania popod obloky. Pripravila ​usmernenia, ktoré budú zaisťovať bezpečný a zodpovedný priebeh koledovania​ pre koledníkov aj pre navštívené rodiny. Tieto inštrukcie sú zhromažďované a aktualizované na webstránke Dobrej noviny v sekcii Bezpečné koledovanie.

Stránky