Odvolanie všeobecného dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách (3 x aktualizované)

Pridal dňa

Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Zároveň pripomíname, že pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb zavedené 10. júna 2020 zostávajú stále v platnosti:

Nové pravidlá už nestanovujú povinnosť, iba odporúčanie tzv. šachovnicového sedenia v kostole. Preto už viac nemusia byť označované miesta v kostole, na ktorých je možné sedieť.
Ostatné opatrenia zostávajú v platnosti, teda:
 • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať;
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky;
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách;
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety;
 • pred rozdávaním Svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii);
 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu);
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky);
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.
Slovenskí biskupi vyjadrujú vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu.
Obdobie uplynulých týždňov našej spoločnosti prinieslo náročnú skúsenosť. Čosi podobné nik z nás nezažil. Treba priznať, že sme neboli pripravení na okolnosti koronakrízy. Cirkev sa snažila svedomito zachovávať epidemiologické opatrenia. Dnes môžeme s náležitou pokorou skonštatovať, že ničivú hrozbu nákazy spoločnosť dokázala zvládnuť.
Tak ako už viackrát, chceme aj dnes poďakovať lekárom, zdravotníkom, lekárnikom, policajtom, vojakom, hasičom, dobrovoľníkom, médiám, pracovníkom v obchode a všetkým, ktorí obetavo slúžili v prvej línii. Radi by sme však poďakovali aj tisícom ľudí, ktorí často nenápadným, ale veľmi úprimným a horlivým spôsobom prispeli k tomu, že nás dôsledky pandémie naplno nezasiahli.
Máme na mysli modlitby a obety veriacich, kňazov a rehoľníkov, ktorí ich viedli a prosili Pána, na príhovor našej Sedembolestnej Matky, o pomoc a ochranu. Veľmi si vážime túto vašu snahu a tiché, vytrvalé úsilie. Ďakujeme vám, že ste nerezignovali, nezľahostajneli, nestratili presvedčenie, že modlitby a obety sú práve v takýchto časoch mimoriadne potrebné. Bolo pre nás veľkým povzbudením vidieť odhodlanie vašej viery.
Radi by sme tiež pripomenuli, že naša vďačnosť patrí aj všetkým, ktorí v spoločnosti poskytujú ľuďom prácu. Vieme, že prechádzate ťažkým obdobím. S veľkou úctou hľadíme na vašu snahu zachovať pracovné miesta, aby ľudia mohli klásť na stôl každodenný chlieb. Tento čas bude skúškou pre našu kresťanskú solidaritu. Chceme všetkých povzbudiť, aby na ňu nezabudli a uchovali si dôveru, že Boh ju odmení a vynahradí.
Nech nasledujúce obdobie nám všetkým prinesie schopnosť dívať sa novými očami, nech si uvedomíme potrebu jednoty, vzájomného zmierenia, odpustenia a pokoja. Biskupi Slovenska k tomu v modlitbe celej spoločnosti vyprosujú Božie požehnanie.

Aktualizácia 19. júna:
Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Vyplýva to z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktoré úrad zverejnil dnes.
Komplentá informácia je k dispozícii na webovej stránke Tlačovej kancelárie KBS v správe Sväté prijímanie sa bude naďalej prednostne podávať do rúk.

Aktualizácia 20. júna:
K tomuto opatreniu vydal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Inštrukciu o podávaní svätého prijímania počas mimoriadnej situácie od 20. júna 2020, ktorá je k dispozícii na prevzatie v prílohe.

Aktualizácia 24. júna:
Tlačová kancelária KBS v článku Ako je to s povinnosťou nosiť rúško pre kňazov pri svätej omši informuje, ako je to v súčasnej situácii s povinnosťou celebrujúcich kňazov nosiť rúško pri slávení svätej omše.

__________
Foto: Pixabay, koláž ABÚ