Formácia kňazov Bratislavskej arcidiecézy

Pridal dňa

Permanentná formácia kňazov, ktorá je pokračovaním počiatočnej formácie prebiehajúcej počas prípravy na kňazskú službu v kňazskom seminári, je dôležitou súčasťou posväcovania a rozvíjania služby diecézneho kléru.

Formácia adeptov služobného kňazstva zahŕňa štyri základné rozmery - ľudský, duchovný, intelektuálny a pastoračný. Celý formačný proces má byť súčasne charakterizovaný ako jednotný, integrálny, komunitný a misionársky.
Výzvy, ktoré v sebe obsahuje povolanie k služobnému kňazstvu a pripodobneniu sa Veľkňazovi a Dobrému pastierovi Ježišovi Kristovi, nie je možné naplniť zavŕšením teologických štúdií a seminárskej formácie - je to len začiatok nesmierneho tajomstva, ktoré v sebe vysvätený služobník Cirkvi nosí a ktoré sa prostredníctvom dozrievania v službe a rozvíjaním duchovného života napĺňa v nasledovaní a zjednotení s Pánom.
Permanentná formácia tvorí súhrn prostriedkov, ktoré miestna cirkev - arciediecéza volí ako účinnú pomoc v tomto procese dozrievania a posväcovania kňazov.

Formačné kurzy

Nehemiáš a pastoračná vízia
Formačný kurz, v rámci ktorého prostredníctvom biblickej postavy Nehemiáša uvažujeme nad tým, k čomu nás Pán vo farnosti pozýva a ako to uviesť do praxe.
Kurz chce pomôcť rozvíjať sa v nasledovných oblastiach:
 • efektívnejšie vykonávanie pastoračnej služby;
 • spoznávanie a uskutočňovanie Božej vôle;
 • prehlbovanie spolupráce medzi kňazmi;
 • učenie sa systematickej práci v danej oblasti;
 • vytvorenie si vízie vo farnosti alebo v spoločenstve, v ktorom pôsobíme.
V prílohách sú uvedené všetky potrebné informácie o kurze: Na kurz je možné sa prihlásiť prostredníctvom formulára Google Docs: Prihláška na kurz Nehemiáš a pastoračná vízia
Prihlásiť sa je potrebné do 25.9.2021.

Základné dokumenty

 • Dar povolania ku kňazstvu (8. decembra 2016)
  Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis
  V priebehu svojho pontifikátu pápež František ponúkol bohaté magistérium a trvalý osobný príklad pre službu a život kňazov, povzbudzujúc a sledujúc práce, ktoré viedli k tomuto dokumentu. Nechýbali v týchto rokoch ani dokumenty týkajúce sa jednotlivých aspektov formácie budúcich klerikov pripravené dikastériami rímskej kúrie: Kongregáciou pre katolícku výchovu a Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Kongregáciou pre klerikov – popri rôznych národných ratio, z ktorých mnohé sa vzali do úvahy počas prác na tomto dokumente.
 • Pastores dabo vobis (sv. Ján Pavol II., 25. marca 1992)
  Posynodálna apoštolská exhortácia o formácii kňazov v dnešnom svete
  V Pastores dabo vobis je osobitným spôsobom explicitne predstavená integrálna vízia formácie budúcich klerikov, ktorá si rovnomerne všíma štyri rozmery týkajúce sa osoby seminaristu: ľudský, intelektuálny, duchovný a pastoračný.
 • Ministrorum institutio (Benedikt XVI., 16. januára 2013)
  Apoštolský list vo forme motu proprio
  Zámerom Ministrorum institutio bolo zdôrazniť, ako formácia seminaristov prirodzene pokračuje permanentnou formáciou kňazov a tvorí s ňou jednotnú skutočnosť; preto sa Benedikt XVI. rozhodol týmto dokumentom zveriť Kongregácii pre klerikov, v tom čase už kompetentnej v oblasti permanentnej formácie, aj zodpovednosť za počiatočnú formáciu v seminári, revidujúc články apoštolskej konštitúcie Pastor bonus (28. júna 1988) venované tejto téme a preložiac úrad pre semináre na Kongregáciu pre klerikov.

Kontakt

formacia @ ba.ecclesia.sk - e-mailová adresa pre komunikáciu v rámci permanentnej formácie.

Ďalšie informácie budú priebežne dopĺňané...

__________
Foto: Pixabay