Výhľady na Bratislavu z hrotu veže Katedrály svätého Martina

Panoráma
Pohľad smerom na Kamzík
Pohľad na hrad
Pohľad na Staré mesto a nábrežie
Pohľad na nábrežie a Nový most
Pohľad na hradný vŕšok a nábrežie
Pohľad na Bratislavu v smere radnice
Pohľad smerom ku kostolu sv. Mikuláša

Výhľady na Bratislavu z výšky 85 metrov od koruny na hrote veže Katedrály (Dómu) svätého Martina.

Fotografie bolo možné nasnímať začiatkom augusta 2010 pri finišovaní stavby lešenia okolo veže Katedrály, na ktorej následne prebiehali opravy a reštaurátorské práce.

Na prevziatie sú uvedené fotografie pripravené i v plnom rozlíšení:

   Prevziať fotografie v plnom rozlíšení [zip, 69,4MB]

Prístup je chránený menom a heslom, o ktoré treba požiadať sekretariát ABÚ prostredníctvom kontaktného formulára.

Autorom fotografií je renomovaný fotograf doc. Mgr. art. Štefan Komorný, ArtD.