Rok viery

Rok viery sa začína 11. októbra 2012 na 50. výročie otvorenia II. vatikánskeho koncilu a trvá do 24. novembra 2013, slávnosti Krista Kráľa celého vesmíru. Má prispieť k obnove našej viery, primknutiu sa k Ježišovi Kristovi v živej a hlbokej viere, ktorá je základom života podľa evanjelia i novej evanjelizácie v dnešnom svete.

Informácie o oficiálnych web stránkach a dôležitých dokumentoch k Roku viery sú uvedené na stránke Rok viery na internete.

Obnovme našu vieru a mravnosť!

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, v ktorých bude pokračovať cyklus rozjímaní nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť! Témy desiatich stretnutí, ktoré sú súčasťou duchovného programu k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, tvoria jednotlivé prikázania Desatora priblížené cez biblické príbehy a posolstvá. Od septembra 2012 do júna 2013 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Stránky