Video

Videozáznamy z udalostí a podujatí.

Videozáznam zo skladania koruny z veže Katedrály sv. Martina

V rámci rekonštrukčných prác na veži bratislavskej Katedrály svätého Martina sňali v pondelok 16. augusta 2010 predpoludním reštaurátori z hrotu dómskej veže pozlátenú korunu. Prinášame zostrih videozáznamu náročného dvojhodinového manévra, ktorý sa začal vyzdvihnutím koruny z hrotu veže a pokračoval jej spustením pomocou horolezcov.

Videozáznamy Školy Pavlovho slova

Na stretnutiach v Katedrále sv. Martina, počas ktorých Mons. Stanislav Zvolenský približuje Pavlove texty formou Lectio divina, nechýba ani TV Lux, ktorá na základe všetkých prednášok spracuje komplexný multimediálny materiál. Jednotlivé prednášky je však možné nájsť už teraz vo videoarchíve TV Lux:
3. septembra: Nový kurz v Pavlovom živote
1. októbra: Naturel slobody a radosti v Kristovi
5. novembra: Náš domov v nebesiach...
3. decembra: Božia amnestia pre nás
7. januára: Súlad a jednota Kristovho tela
4. februára: Spoločnosť, štát a národ u Pavla
1. apríla: Bláznovstvo kríža a Pavlova sila v slabosti

Stránky