Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Rozbiehame synodálne procesy prostredníctvom miestnych spoločenstiev v arcidiecéze

V rámci prebiehajúcej diecéznej fázy synodálneho procesu sa postupne rozbiehajú ďalšie synodálne procesy prostredníctvom miestnych spoločenstiev v arcidiecéze.

V sobotu, 29. januára sa uskutočnil prvý webinár pre miestnych koordinátorov, ktorí zastupovali približne 150 farností a spoločenstiev z celej arcidiecézy (farnosti, rehoľné centrá a laické združenia a hnutia). Miestni koordinátori budú následne informovať svoje spoločenstvá o synodalite i o ponukách, ktoré budú postupne organizovať a ponúkať jednotlivcom i spoločenstvám.

Stretnutie zasvätených osôb v Katedrále sv. Martina

Pri príležitosti Dňa zasväteného života - na sviatok Obetovania Pána - pozval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zasvätených svojej arcidiecézy na stretnutie, ktoré bolo v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Mons. Zvolenský, obetujúc za zasvätených svätú omšu, ďakoval za dar zasväteného života, pričom v homílii zdôraznil: “Vždy nám treba znovu ďakovať za dar zasväteného života. Každý z vás predstavuje nádherný príbeh povolania, keď ste sa vydali na cestu životom ako tí, ktorí chcú patriť Pánovi v posvätnom spôsobe života”. Zároveň konštatoval, že mnohí zo zasvätených pracujú v sociálnej oblasti s tými, ktorý majú málo nádeje na zmysel života. Mnohí pracujú v zdravotníctve, kde sa ľudia často približujú k smrti. V školstve zasvätení pomáhajú mladým, aby mali pravú nádej. Preto aj svätú omšu obetoval ako veľkú prosbu za zasvätených, aby dokázali bratom a sestrám vydať žiaru pochádzajúcu od Krista.

Uskutočnil sa prvý webinár pre koordinátorov synodality

V sobotu, 29. januára Arcidiecézny synodálny tím v Bratislavskej arcidiecéze zorganizoval prvý webinár pre miestnych koordinátorov, ktorí zastupovali približne 150 farností a spoločenstiev arcidiecézy.

Na úvod bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský poďakoval všetkým za ochotu zúčastniť sa na synodálnej ceste, aby celý proces bol čo najúčinnejší pre dobro všetkých v Bratislavskej arcidiecéze, ale aj pre všetkých, ktorých stretáme na svojich životných cestách.

Nová farnosť blahoslaveného Titusa Zemana

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v sobotu 8. januára 2022, na sviatok blahoslaveného Titusa Zemana, zriadil farnosť, ktorá bude zverená komunite saleziánov na Mamateyovej a je zasvätená blahoslavenému Titusovi Zemanovi.

V rámci zriadenia novej farnosti počas slávenia svätej omše boli oznámené i ďalšie náležitosti - ulice, ktoré budú spadať pod túto farnosť a hlavný správca farnosti, don Dušan Vilhan, SDB. Farským vikárom (kaplánom) sa stal don Marián Valábek, SDB.

Príprava na X. svetové stretnutie rodín

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti - tak znie téma X. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktoré sa bude konať budúci rok od 22. do 26. júna 2022. Spolu s pápežom Františkom pozývame všetky rodiny našich farností k príprave na X. svetové stretnutie rodín prostredníctvom 7 katechéz, ktoré je možné študovať doma v rodine alebo v rámci farnosti.

Prvú z katechéz i ďalšie informácie nájdete na stránke: www.svetovestretnutierodin.sk.

Svätomartinské trojdnie 2021

Bratislavská arcidiecéza pri príležitosti sviatku svojho patróna – svätého biskupa Martina z Tours – všetkých srdečne pozýva na slávenie Svätomartinského trojdnia, ktoré sa koná v dňoch 9.-11. novembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Svätomartinské triduum 2021 sa uskutočňuje ako poďakovanie za Boží dar návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, osobitne za službu všetkých dobrovoľníkov, liturgických spolupracovníkov na slávení v Šaštíne a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravovali a organizovali stretnutia so Svätým Ocom.

TWO-ONE - reštaurovanie epitafov v krypte Katedrály svätého Martina

Bratislavská arcidiecéza zreštauruje štrnásť mramorových náhrobných kameňov (epitafov) v Arcibiskupskej krypte v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Ide o jeden z výstupov projektu Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo / TWO-ONE). Spolupracuje na ňom s Farnosťou sv. Márie Kráľovnej a sv. Gottharda v maďarskom meste Mosonmagyaróvár.

Stránky