Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Požehnanie hlavnému mestu a Slovensku z Bratislavského hradu

V nedeľu 26. júna 2011 predpoludním sa na bratislavskom Primaciálnom námestí uskutočnila Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, hlavným celebrantom svätej omše bol apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana. Homíliu predniesol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý poukázal na význam eucharistickej procesie vyjadrujúcej slová Ježiša Krista - ja som cesta - veď Ježiš kráča s nami po našich životných cestách.

Útecha pre Baránkovu nevestu

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie biblické stretnutia formou Lectio divina, ktoré sú venované poslednej knihe Svätého Písma - Apokalypse, Knihe Zjavenia svätého Jána apoštola. Od septembra 2010 do júna 2011 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Noví kňazi a diakoni Bratislavskej arcidiecézy

V sobotu 11. júna 2011 vysvätil v Katedrále svätého Martina bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský štyroch diakonov a štyroch novokňazov. Diakonmi pre službu v Bratislavskej arcidiecéze sa stali Ing. Ivan Barus zo Stupavy, Stanislav Čúzy z Bratislavy - Rače, Lukáš Filo z Dubodiela a Mgr. Michal Fratrič z Bratislavy - Vrakune. Novokňazmi sa stali Mgr. Tomáš Krampl z Bratislavy - Rače, Attila Nemes z Nových Zámkov, Peter Pajerský zo Senca a Lukáš Uváčik z Piešťan.

Te Deum na bratislavskej Bohosloveckej fakulte

V piatok 10. júna 2011 predpoludním sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina uskutočnila slávnostná svätá omša na poďakovanie za uplynulý školský rok na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. V homílii hlavný celebrant slávenia, bratislavský arcibiskup metropolita a veľký kancelár fakulty Stanislav Zvolenský rozvinul myšlienku o Ježišovi Kristovi, ktorého smrť a zmŕtvychvstanie sú základnou náplňou a témou teológie každej doby. Preto aj na tohoročný záver školského roka obnovujeme s radosťou svoj základný postoj študovať a svedčiť o živom a víťaznom Ježišovi Kristovi.

Omša svätenia olejov v Katedrále svätého Martina

Na Zelený štvrtok predpoludním sa bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský stretol v rámci Omše svätenia olejov s kňazmi svojej diecézy, ktorí si počas slávnosti obnovili kňazské sľuby. Homíliu arcibiskupa Zvolenského o identite kňaza prinášame v plnom znení. Na záver slávnosti prítomných pozdravil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

Stránky