V dómskej korune našli dokument z čias Márie Terézie

Po spustení repliky uhorskej koruny z hrotu veže Katedrály svätého Martina objavili reštaurátori v jej útrobách unikátny dokument (nález sčasti obhoreného pergamenu datovaného v roku 1785).

Do pevne zacínovaného medeného puzdra boli podľa očakávania zrolované dobové noviny z roku 1905, keď bola koruna naposledy spustená, a z toho istého obdobia tiež listina s menoslovom štátnych i cirkevných autorít.

Prekvapením bola podobná listina z roku 1846 spolu s nemeckým plagátom predstavenia v Mestskom divadle dňa 13. novembra toho istého roku.

Celkom neočakávaným však bol nález sčasti obhoreného pergamenu datovaného v roku 1765. Vyplýva z neho, že bol uložený v predchádzajúcej korune, ktorá Dóm završovala až do júna roku 1833, keď sa spolu s horiacou vežou zrútila na Kapitulskú ulicu. Listinu s menami Márie Terézie, Jozefa II., či menoslovmi mestskej rady a dómskej kapituly zrejme z plameňov zachránili iba v poslednej chvíli.

Novonájdenú vzácnu listinu, medzitým odborne ošetrenú a stabilizovanú, si verejnosť zblízka prehliadne počas vystavenia koruny v polovici septembra tohto roku v priestoroch Katedrály svätého Martina.

Obnova koruny je súčasťou celkovej rekonštrukcie veže Katedrály svätého Martina, ktorú si vyžiadal havarijný stav krovu strechy veže.

Výber z fotodokumentácie havarijného stavu krovu strechy veže:

[po kliknutí na obrázky sa zobrazia v rozlíšení do 1024x768px]

__________
Foto: © ABÚ Bratislava