Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11

Pridal dňa

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva v letnom semestri na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Stretnutia sa konajú raz do mesiaca vždy v posledný utorok o 18.00 v aule fakulty.

Najbližší výklad prvej kapitoly Genezis pod názvom „Znamenitý začiatok“ sa uskutoční už v tento utorok 28. januára o 18.00. Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstaví biblista Jozef Jančovič.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webvej stránke RKCMBF UK a plagát v prílohe.

__________
Foto: Pixabay.com, licencia CC0