Arcibiskup Zvolenský na zasvätení Bratislavy Panne Márii

Pridal dňa

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v trinitárskom kostole farnosti Najsvätejšej Trojice (Trojičke) konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosť bola spojená so zasvätením Bratislavy Panne Márii.

V homílii otec arcibiskup prítomným veriacim vysvetlil podstatu tajomstva Máriinho Nepoškvrneného počatia: Cirkev je presvedčená, že Mária ako Božia rodička dostala výnimku pre budúce zásluhy svojho syna, a jej duša nebola pri jej počatí poškvrnená dedičným hriechom. Ďalej pripomenul, že dušu dostáva každá ľudská osoba osobitne od Boha, z moci Božej vzniká človek ako jednota tela i duše. Ľudskú dušu dostáva od Pána Boha každá osoba, aj keby sa jej počatie neuskutočnilo dôstojným spôsobom. Boh sa stáva pokorným a život udeľuje i pyšnému ľudstvu, ktoré experimentuje so životom. Boh miluje život a dáva dušu každej osobe.

Na záver svätej omše, pri ktorej koncelebrovali viacerí kňazi z Bratislavy, sa konalo každoročné obnovenie zasvätenia hlavného mesta pod ochranu Panny Márie. Tejto slávnosti sa ako asistencia zúčastnili aj seminaristi so svojimi predstavenými, liturgiu svojím spevom obohatila seminárna Schola cantorum.