Svätomartinské triduum

Bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský srdečne pozýva všetkých veriacich na slávenie Svätomartinského tridua od 8. do 11. novembra 2008 v Katedrále svätého Martina.

Informačný plagát je pripravený na prevzatie vo formáte PDF.

Program podujatia:

sobota 8. novembra 2008
18.00: Dr. Jozef Haľko, prednáška na tému „Dejiny a duchovné posolstvo súsošia svätého Martina od Rafaela Donnera“;
19.00: Slávnostné vešpery;
nedeľa 9. novembra 2008
10.30: Svätá omša s homíliou na tému „Svätý Martin ako vzor pomoci blížnym“, ktorú prednesie Mons. Ján Formánek, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy;
pondelok 10. novembra 2008
18.00: Svätá omša s homíliou na tému „Život svätého Martina z hľadiska teológie svätého Pavla“, ktorú prednesie SSLic. Ing. Jozef Jančovič, odborný asistent Katedry biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave;
utorok 11. novembra 2008
18.00: Svätá omša s homíliou na tému „Svätý Martin ako biskup a patrón arcidiecézy“, ktorú prednesie Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita.