Novéna a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bratislave

Pridal dňa

Srdečne pozývame na slávenie novény k slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá prebieha v dňoch 30. novembra – 8. decembra v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť najsvätejšej Trojice). Pri svätých omšiach o 17.30 sa pozvaní kazatelia venujú viacerým mariánskym témam.
Novéna vyvrcholí slávením slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra o 17.30, ktorá je už tradične spojená so zasvätením mesta Panne Márii. Liturgickému sláveniu bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Program Novény k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie je uvedený v prílohe.