Púť detí do Marianky

Pridal dňa

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 20. mája.

Putovať bude možné buď z Rače i zo Stupavy. Na ceste deti čakajú pútnické úlohy a v Marianke budú pre ne pripravené stanovištia, kde sa dozvedia zaujímavosti o Zjaveniach Panny Márie vo Fatime, a tiež vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom spojená so zasvätením Panne Márii. Z lásky k Pánovi Ježišovi, ktorú Mu máme prejavovať aj službou chudobným, môžu deti priniesť so sebou ako obetný dar sušené mlieko pre rodiny v núdzi.

Ďalšie informácie sú uvedené na plagáte na v prílohe i na webovej stránke Diecézneho katechetického úradu dku.abuba.sk.

PrílohaVeľkosť
Image icon Púť detí do Marianky - plagát [jpg]1.7 MB