Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Spojenej školy Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Spojenej školy Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.