Stretnutie arcibiskupa Stanislava Zvolenského s katechétmi

Pridal dňa

Dňa 6. septembra 2008 predpoludním sa v bratislavskej katedrále sv. Martina konala pontifikálna sv. omša „Veni Sancte“ za účasti katechétov Bratislavskej arcidiecézy. Svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup.

Vo svojom príhovore učiteľom náboženstva pripomenul, že hoci náročnej práce je veľa, treba dôverovať vedeniu Ducha Svätého a prosiť ho o potrebné dary. Katechétom pripomenul, že sú pre diecézu veľmi dôležití a ocenil ich náročnú prácu, ktorú sťažuje napríklad množstvo rozvrátených rodín, relativizácia základných právd i útoky niektorých médií proti Cirkvi i náboženstvu. Povzbudil katechétov, aby žiakov na náboženstve pokladali za mladších bratov a sestry a aby im boli duchovnými rodičmi na ceste poznávania Boha.

Po skončení svätej omše sa katechéti stretli v aule bohosloveckej fakulty, kde sa po príhovore otca arcibiskupa ujal slova Jozef Adamkovič, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu, aby vysvetlil fungovanie úradu i spôsob vzájomnej komunikácie medzi katechétmi. Nasledovala prednáška ThLic. Petra Jána Záňa o Prvom Petrovom liste a prednáška SSLic. Milana Sovu o Knihe Tobiáš, Judit a Ester.