Veľkonočné sviatky 2016 v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Pridal dňa

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s našimi otcami biskupmi a spoločenstvom veriacich.

Kvetná nedeľa – 20. marca 2016

10.30 - pontifikálna svätá omša s účasťou mladých v rámci diecézneho stretnutia mládeže Vikvetfest (slávenie sa bude začínať vo dvere pred Prepoštským palácom na Kapitulskej ulici v Bratislave, odkiaľ pôjde procesia s požehnanými ratolesťami do Katedrály).
 
Zelený štvrtok – 24. marca 2016

  9.30 - omša svätenia olejov, pri ktorej diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých a kňazi si obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke.

17.00 - sv. omša na pamiatku Pánovej večere.
 
Veľký piatok – 25. marca 2016

  9.00 - pobožnosť krížovej cesty.

15.00 - veľkopiatočné obrady utrpenia a smrti Pána Ježiša.
 
Biela sobota – 26. marca 2016

  8.00 - modlitba Liturgie hodín (posvätné čítanie a ranné chvály).

18.30 - veľkonočná vigília zmŕtvychvstania Pána.
 
Veľkonočná nedeľa – 27. marca 2016

10.30 - slávnostná pontifikálna svätá omša v nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania.

__________
Foto: Michal Svitok, TK KBS