Odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky 2015

Pridal dňa

V roku 2015 sa Svätomartinská dobročinná zbierka uskutočnená z príležitosti sviatku sv. Martina, ktorý je patrónom katedrálneho chrámu i celej arcidiecézy, konala v nedeľu 8. novembra. Od vzniku Bratislavskej arcidiecézy sa vyzbierala doteraz najvyššia finančná čiastka, keďže všetky venované milodary činili spolu 121.400,-€. V stredu 20. januára 2016 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku zbierky jej adresátom.

Suma bola rozdelená na dve rovnaké časti. Ako bolo vopred oznámené polovicou bola obdarovaná Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave na zabezpečenie fungovania zdravotníckej kliniky blahoslavenej sestry Zdenky v irackom Erbile. Druhú polovicu zbierky vo výške 60.700,- € dostala Slovenská katolícka charita na projekt vzdelávacieho programu pre deti utečencov v Jordánsku a v Libanone.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský ako aj zástupcovia obdarovaných zo srdca vyjadrujú svoju veľkú vďaku všetkým štedrým darcom.

Správu, fotografie a audiozáznam z odovzdania zbierky je možné nájsť na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS