Interdiecézne stretnutie mladých - Nádej 2008

"Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami." (Sk 1, 8)

V sobotu 30. augusta sa v Hodoch pri Galante uskutoční jedenáste interdiecézne stretnutie mládeže z farností a spoločenstiev Bratislavskej, Trnavskej, Nitrianskej, Banskobystrickej a Žilinskej (arci)diecézy.

K stretnutiu tradične patrí bohatý duchovný aj zábavný program, v ktorom nechýbajú ani známe osobnosti či skupiny. Samozrejme tu býva aj možnosť zakúpiť si tričko či knihu a pod. Ústrednou témou stretnutia je posolstvo Svätého otca k Svetovému dňu mládeže. Na stretnutí nebudú chýbať ani otcovia biskupi a mnohí kňazi.

Cieľom stretnutia je povzbudenie vo viere a stretnutie so živým Kristom, prenesenie posolstva Svätého otca mládým celého sveta medzi mládež v našej arcidiecéze, stretnutie mladých so svojimi biskupmi, uvedomenie si spoluzodpovednosti za našu diecézu a prehĺbenie spolupráce medzi kňazmi a laikmi.

Viac informácií o stretnutí je možné nájsť na www.nadej.info