Svätomartinské trojdnie 2015

Pridal dňa

Bratislavská arcidiecéza pri príležitosti sviatku svojho patróna – svätého biskupa Martina z Tours všetkých srdečne pozýva do Katedrály sv. Martina v Bratislave na Svätomartinské trojdnie 2015.

Tohtoročná oslava sv. Martina sa koná v duchu myšlienky svätý Martin a ľudia vyhnaní z domova.

PODUJATIA SVÄTOMARTINSKÉHO TROJDNIA 2015:

Svätá omša pre deti a lampiónový sprievod
V sobotu 7. novembra bude o 16.00 sláviť svätú omšu pre deti otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši pôjde lampiónový sprievod so sv. Martinom ulicami Starého Mesta a zakončí sa v kláštore františkánov programom, občerstvením a tvorivými dielňami pre deti. Podujatie je spojené so zbierkou pre chudobných. Zbierajú sa nové písacie potreby pre chudobné rodiny. Lampióny si treba priniesť z domu so sebou.

Hodová svätá omša v Katedrále sv. Martina
V nedeľu 8. novembra o 10.30. Celebruje vdp. Peter Slepčan, farár Farnosti Bratislava – svätého Martina, spieva Katedrálny zbor sv. Martina.

Svätomartinská dobročinná zbierka
V nedeľu 8. novembra 2015 sa v Bratislavskej arcidiecéze pri všetkých svätých omšiach koná Svätomartinská dobročinná zbierka. Jej výťažok bude použitý na dva konkrétne projekty poskytujúce pomoc utečencom: na zabezpečenie fungovania zdravotníckej kliniky bl. sestry Zdenky v irackom Erbile a na vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone.

Bol som pocestný a pritúlili ste ma
Prvý deň trojdnia - pondelok 9. novembra 2015 o 17.00

Hlavný celebrant a kazateľ: Mons. Vladimír Thurzo, dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, spieva Spevácky zbor mesta Bratislavy.

Bol som nahý a priodeli ste ma
Druhý deň trojdnia - utorok 10. novembra 2015 o 17.00

Hlavný celebrant a kazateľ: Mons. Jozef Jančovič, prodekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, spieva zbor Cirkevného konzervatória v Bratislave.

"Bol som vo väzení a prišli ste ku mne"
Tretí deň trojdnia - streda 11. novembra 2015 o 17.00

Hlavný celebrant a kazateľ: Mons. Daniel Ižold, rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, spieva Katedrálny zbor sv. Martina.