Bratislavského arcibiskupa prijal primátor mesta Bratislava

Pridal dňa

Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský prijal v utorok 13. mája na pôde Primaciálneho paláca bratislavského arcibiskupa – metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského. „Dohodli sme sa na spolupráci, ktorá vychádza z princípu vzájomnej výhodnosti,“ uviedol bratislavský arcibiskup, podľa ktorého sa táto spolupráca bude odohrávať v dvoch rovinách. „V rovine materiálnej, keďže Cirkev je vlastníkom istých historických pamiatok v meste Bratislava a v oblasti duchovnej, kde zase Bratislavská arcidiecéza chce byť duchovnou podporou pre obyvateľov Bratislavy,“ dodal Zvolenský.

Ďurkovský prisľúbil pomoc pri rekonštruovaní a pri organizovaní rôznych aktivít. „Aj keď je to hlavne úloha Cirkvi, mne rovnako ako primátorovi záleží na istom duchovnom povznesení nášho obyvateľstva.“ Na historickom stretnutí sa obaja dohodli na konkrétnych prípravách osláv, ktoré by mali byť spojené so sviatkom patróna diecézy, sv. Martina. Arcibiskup Zvolenský daroval primátorovi ikonu sv. Martina, ktorá bude, ako prezradil Ďurkovský, mať svoje čestné miesto.

Po oficiálnom privítaní arcibiskupa primátorom sa prítomní zišli v kaplnke sv. Ladislava na tichej modlitbe. Bratislavský arcibiskup sa zapísal do Zlatej knihy Bratislavy a primátor mu odovzdal symbolický kľúč od mesta. Na stretnutí sa zúčastnili aj generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Ján Formánek, riaditeľ kancelárie biskupského úradu Bratislavskej arcidiecézy Tibor Hajdu a hovorca bratislavského arcibiskupa Jozef Haľko.

Tlačová kancelária KBS vydala k správe i fotoservis.

__________
Zdroj: TK KBS