Ocenenie pedagógov cirkevných škôl

Pridal dňa

Štrnásť pedagógov cirkevných škôl a zariadení si z rúk bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského prevzalo ocenenie za prínos pre rozvoj cirkevného školstva a vo viacerých prípadoch za dlhoročné pracovné nasadenie na cirkevných školách. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo 27. apríla 2012 v priestoroch arcibiskupského úradu Bratislavskej arcidiézy.

Krátka správa o ocenení je rozšírená o obsiahlejšie spravodajstvo, ktorého autorom je Mons. Tibor Hajdu, riaditeľ ABÚ v Bratislave.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský ocenil vybrané osobnosti z katolíckych škôl a školských zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, má v tomto školskom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 21 škôl a 13 školských zariadení, ktoré sú v 14 právnych subjektoch, so 466 pedagogickými, odbornými a nepedagogickými zamestnancami.

Jednou z foriem uznania dlhoročnej, kvalifikovanej a záslužnej práce týchto zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, ktorí sa významným spôsobom zúčastňovali, resp. zúčastňujú na rozvoji katolíckeho školstva z hľadiska výchovy a vzdelávania detí a mládeže a jej duchovnej formácie, je udelenie morálneho ocenenia, ktoré už druhý raz prebrali z rúk Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa metropolitu.

14 vybraných osobností našich škôl sa strelo dnes 27. apríla 2012 dopoludnia v priestoroch Arcibiskupského úradu. Slávnosť začala v kaplnke, kde sa všetci spoločne s otcom arcibiskupom pomodlili Modlitbu predpoludním.

Slávnosť pokračovala prijatím otcom arcibiskupom, ktorý vo svojom príhovore ocenil a poďakoval nominantom za ich dlhoročnú obetavú a tvorivú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri výchovno-vzdelávacom procese, za spoľahlivú a aktívnu prácu v školstve, za nezištný prístup k plneniu svojich povinností s vedomím, že okrem spoločenskej zodpovednosti sa za ich plnenie zodpovedá aj Bohu, za vernosť k pravde a svedomiu, ochotu vždy pomáhať.

V ďalšom neformálnom rozhovore, keď si zúčastnení vymieňali rôzne poznatky týkajúce sa našich škôl a práce v nich, bolo cítiť skromnosť, dojatie, povzbudzujúcu sila do ďalšej práce.

Na záver otec arcibiskup odovzdal oceneným zamestnancom Ďakovný list.


Reportáž z odovzdávania je možné nájsť na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.

Fotografie zo slávnosti sú prístupné vo fotobanke TK KBS.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS