Štvrté výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy v Katedrále sv. Martina

Pridal dňa

V utorok 14. februára 2012 si veriaci a kňazi Bratislavskej arcidiecézy pripomenuli štvrté výročie jej vzniku. V rámci slávnostnej svätej omše v Katedrále svätého Martina v Bratislave arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský podčiarkol skutočnosť, že svätí solúnski bratia sv. Konštantín Cyril a sv. Metod zasvätili svoje životy ohlasovaniu evanjelia podľa poslania, ktoré dostali apoštoli - ísť do celého sveta a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu.

Zriadenie Bratislavskej arcidiecézy oznámil 14. februára 2008 v Bratislave J. Em. kardinál Jozef Tomko ako zvláštny legát pápeža Benedikta XVI. Prvým arcibiskupom metropolitom Bratislavskej arcidiecézy sa stal Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý vo svojej inauguračnej homílii zdôraznil: „Mojim základným poslaním, ako každého iného biskupa, je svedectvo o jestvovaní Boha, o láske Boha Otca, ktorá sa prejavila predovšetkým v jeho Synovi Ježišovi Kristovi, v jeho vykupiteľskej smrti a zmŕtvychvstaní a v jeho prítomnosti a účinkovaní v každej dobe a aj v našej súčasnosti prostredníctvom Ducha Svätého. Chcem hodnotiť všetky skutočnosti vo svetle viery a v neustálej snahe hľadať čo najhlbšiu pravdu o osobách a udalostiach“.

Tieto predsavzatia sa počas štvorročnej existencie arcidiecézy realizovali v podobe mnohých duchovných aktivít, ako boli mestské misie na jeseň roku 2010, putovania relikvie svätého Cyrila na začiatku roku 2011 po všetkých dekanátoch arcidiecézy, i pravidelnými mesačnými stretnutiami s bratislavským arcibiskupom formou Lectio Divina v Katedrále svätého Martina.

Dnešný výročný deň si pripomenuli kňazi spolu s veriacimi vo všetkých farnostiach arcidiecézy.

Audio záznam homílie bratislavského arcibiskupa a fotografie zo slávenia je možné nájsť na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS