Pastierske listy z putovania relikvie sv. Cyrila po dekanátoch arcidiecézy

Na stránke Bratislavského arcibiskupstva sú k dispozícii na prevzatie pastierske listy, ktoré boli čítané pri putovaní relikvie sv. Cyrila v jednotlivých dekanátoch arcidiecézy.

Pastierske listy sú k dispozícii vo formáte PDF a sú zoradené v poradí, v akom relikvia putovala po mimobratislavských dekanátoch.