Kniha Dóm, Katedrála sv. Martina v Bratislave

V nedeľu 14. novembra 2010 o 15:00 bola v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostne predstavená za prítomnosti autorov 608-stranová kniha Dóm, Katedrála sv. Martina v Bratislave. Má veľký význam pre dejiny, ako aj pre reprezentatívne účely mesta i celého Slovenska, v novodobej histórii Bratislavy je totiž prvá svojho druhu.

Publikácia je unikátna výnimočnosťou vyše 500 fotografických záberov, zachytávajúcich korunovačný chrám z takých pohľadov, v akých ešte nikdy neboli publikované. Autorom fotografií je Mgr. Štefan Komorný ArtD., ktorý je absolventom filmovej a televíznej fakulty AMU v Prahe. Od roku 1995 pôsobí ako odborný asistent Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie na VŠMU v Bratislave. Ako autor fotografií sa zúčastnil na mnohých domácich a zahraničných výstavách.

Autorom textu, spracovaného čitateľsky pútavo a na vysokej odbornej úrovni, je Doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD., katolícky kňaz a cirkevný historik. Do jeho doterajšej publikačnej činnosti patria knihy: Tam, kde zomrel Peter; Dejiny Lurdskej jaskyne; Modrý kostol; Rozbiť Cirkev; Ave crux; Arcibiskupov zápas. Na príprave publikácie o Dóme sv. Martina pracoval niekoľko rokov, spracoval všetky dostupné bibliografické zdroje a priamo sa zúčastnil ostatného archeologického výskumu v chráme.

Autorkou grafickej úpravy knihy je akad. mal. Barbara Neumannová, publikácia vyšla vo Vydavateľstve Lúč, ktoré pôsobí na slovenskom knižnom trhu už 20 rokov a je etablovaným vydavateľstvom v náboženskej, historickej a kultúrnej oblasti.

V prílohe je k dispozícii na prevzatie aj informačná brožúra o knihe Dóm, Katedrála sv. Martina v Bratislave.

__________
Zdroj správy: TK KBS

Rozhovor (audio) s autorom textu Doc. ThDr. Jozefom Haľkom, PhD. pre TK KBS.

Fotogafie z predstavenia knihy (TK KBS).