Zomrel kňaz Mons. Ján Plank

Pridal dňa

V utorok 30. novembra 2010 zomrel vo veku 83 rokov a v 42. roku kňazstva Mons. Ján Plank. Narodil sa 30. októbra 1927 v Blatnom, za kňaza bol vysvätený 25. augusta 1968. Od toho istého roku pôsobil ako kaplán v Novom Meste nad Váhom, od roku 1971 ako ceremonár a potom ako archivár Biskupského úradu v Trnave. Titul pápežského kaplána Monsignor mu bol udelený v roku 1973. Od roku 1982 bol administrátorom a potom farárom v Novej Dedine. Od júla roku 2008 bol na odpočinku v rodnej obci Blatné.

Pohrebné obrady Mons. Jána Planka začnú svätou omšou v Kostole svätého Vojtecha v Blatnom v sobotu 4. decembra 2010 o 11.00 hodine.

Odpočinutie večné daj mu pane! Requiescant in pace!