Požehnanie reverend v bratislavskom seminári

Pridal dňa

V stredu 24. novembra 2010 Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita požehnalpočas svätej omše v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave siedmim bohoslovcom reverendy, ktoré si v tento deň aj po prvýkrát verejne obliekli.

Táto slávnosť sa konala na spomienku svätých vietnamských mučeníkov, medzi ktorými boli seminaristi, čo položili život za vieru. Boli kruto prenasledovaní a zabití pre vieru v Ježiša Krista.

V homílii otec arcibiskup poznamenal, že odev čiernej farby je v našej kultúre symbolom dôstojnosti. Preto aj nositelia reverendy, ktorá je čierna, majú mať toto na mysli, rovnako ako aj to, že nosenie čiernej reverendy má smerovať k bielemu rúchu, obmytému Baránkovou krvou, ktoré dostanú spravodliví v nebi.

Pred záverečným požehnaním bohoslovci otcovi arcibiskupovi poďakovali za vykonanie požehnania reverend, ale aj zablahoželali k jeho sviatku menín i narodenín.

__________
Fotografie z tejto slávnosti sú na internetovej stránke www.adsum.sk.

Informoval: Marek Bartkovský