Ocenenie Pamiatka roka za obnovenie Kaplnky sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Martina

Pridal dňa

Vo štvrtok 18. októbra 2010 udelil minister kultúry Daniel Krajcer za zveľadenie kultúrneho dedičstva ocenenie realizátorom komplexnej obnovy a reštaurovania Kaplnky sv. Jána Almužníka bratislavskej Katedrály sv. Martina. Tým bola kaplnka sv. Jána Almužníka spolu s ďalšími tromi projektmi vyhlásená za Pamiatku roka 2009.

Symbolickú plastiku Fénixa, diplom a symbolický šek na 8.300 Eur prevzal v dvorane Ministerstva kultúry farár Farnosti svätého Martina Marián Červený a reštaurátor - akademický sochár Ľubomír Sabo.