Odovzdanie relikvie svätého Jána Almužníka

Pridal dňa

V piatok 9. júla 2010 sa v bratislavskej Katedrále sv. Martina uskutočnilo odovzdanie relikvie sv. Jána Almužníka. Z rúk bratislavského arcibiskupa-metropolitu Stanislava Zvolenského ju prevzal pravoslávny michalovsko-košický arcibiskup Juraj Stránsky.

Obrad s modlitbami, čítaním sv. evanjelia, modlitbou Pána sa odohral v srdečnej bratskej atmosfére. Arcibiskup Zvolenský vyzdvihol charitatívny odkaz svätcov, ktorí majú úzku spojitosť s Dómom sv. Martina – Sv. Jána Almužníka a patróna chrámu, sv. Martina. Arcibiskup Juraj dodal, že svätý Ján Almužník je vo východnej cirkvi doteraz veľmi uctievaný a vyjadril presvedčenie, že napriek reálnym rozdielom medzi našimi cirkvami nás spája možno viac ako myslíme, či veríme.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS

Fotografie z odovzdávania relikvie je možné nájsť vo Fotoservise TK KBS.