Nový organ v Katedrále sv. Martina

Pridal dňa

V týchto dňoch v bratislavskej Katedrále sv. Martina vstúpilo do záverečnej fázy budovanie nového organa. Odborníci z Nemecka začnú o niekoľko dní s intonovaním a ladením nástroja. Dokončenie týchto prác, závislých aj od stálej vonkajšej teploty, sa predpokladá začiatkom leta tohto roka, keď by mal byť organ slávnostne uvedený do prevádzky. Dátum inaugurácie bude včas oznámený.

Starý organ z Dómu sv. Martina je podrobne katalogizovaný a dočasne uložený na bezpečnom mieste v budove Marianum v Trnave. S reštaurovaním tohto nástroja sa začne hneď, ako sa definitívne určí miesto jeho inštalovania.