Výročie posviacky Katedrály sv. Martina

Pridal dňa

V pondelok 8. marca 2010 sa v bratislavskej Katedrále sv. Martina uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti výročia konsekrácie chrámu v roku 1452. Hlavný celebrant, bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v homílii vyjadril radosť z krásy chrámu a na základe slov svätého Augustína rozjímal nad veriacimi ako stavebnými súčasťami duchovného chrámu, ktorý je pevný práve na základe „pojiva lásky“.

Počas svätej omše, na ktorej koncelebrovalo asi tridsať kňazov, boli za kandidátov diakonátu a kňazstva prijatí piati bohoslovci.