Zádušná omša v Dóme svätého Martina

Pridal dňa

Vo štvrtok 1. októbra 2009 celebroval bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zádušnú omšu za zosnulého kňaza Augustína Dršku.

Hlavný celebrant, s ktorým kocelebrovalo asi sto kňazov, v homílii vyšiel z biblického príbehu o zosnulej Tabite, ktorej blízki apoštolovi Petrovi vyrozprávali všetko dobré, čo pre nich urobila. Podobne tu aj my myslíme na všetko dobré, čo zosnulý kňaz Augustín vykonal ako katolícky kňaz. Veď kňazstvo je dar, prostredníctvom ktorého zosnulý slúžil ostatným podľa vzoru najvyššieho kňaza Ježiša Krista. Bol to láskyplný človek plný optimizmu a radosti, ktorý akoby nám aj dnes chcel pripomenúť tichú radosť z poznania zmyslu života, z poznania Boha.

Na konci svätej omše zástupca farnosti Ludanice, v ktorej Augustín Drška ako kňaz pôsobil pätnásť rokov, pripomenul jeho lásku ku kňazstvu a k ľudom, ktorou zanechal v ich farnosti hlbokú brázdu s mnohonásobnou dobrou úrodou.

Pohrebné obrady pokračujú o 15.00 popoludní v Kútoch, v rodisku zosnulého.