Veni Sancte na RKCMBF UK

Pridal dňa

V pondelok 21. septembra 2009 sa v Dóme sv. Martina a v blízkych priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty uskutočnilo slávnostné zahájenie nového akademického roka. Uviedla ho svätá omša, na ktorej s bratislavským arcibiskupom-metropolitom a veľkým kancelárom fakulty Mons. Stanislavom Zvolenským koncelebroval trnavský biskup Mons. Ján Orosch a ďalší kňazi.

Arcibiskup Zvolenský pripomenul, že tento školský rok sa začína v práve prebiehajúcom roku kňazov a pripomenul postavu svätého arského farára sv. Jána Vianneya: hoci mal isté ťažkosti pri štúdiu, napokon sa stal vynikajúcim spovedníkom a kazateľom s veľkou vnútornou inteligenciou. Sám Vianneyho biskup na jednu námietku voči arskému farárovi odpovedal, že nevie či je vzdelaný, ale vie, že je osvietený. Čiže prirodzené nadanie ešte nemusí znamenať zmysel pre Božie veci. Preto táto moderná doba, ktorá je dobou dezorientácie podobne ako Vianneyho doba, vyžaduje katechizáciu ako prepojenie vyučovania a osobného svedectva.

Po svätej omši stretnutie pokračovalo v aule RKCMBF. Po predstavení nových pedagógov a študentov arcibiskup na základe novej encykliky pápeža Benedikta XVI. Caritas in veritate pripomenul dôležitosť spoznávania pravdy, pravdy danej Bohom, pravdy sprostredkovanej pedagógmi a radostne prijímanej zo strany študentov.

_________
Foto: Stanislav Čúzy, ADSUM