Rok kňazov v Bratislavskej arcidiecéze

V rámci Roku kňazov celebruje bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský každý prvý štvrtok v mesiaci vždy o 17.00 hodine v Katedrále svätého Martina svätú omšu za kňazov a za nové kňazské povolania. Po sv. omši nasleduje adorácia Najsvätejšej Sviatosti s Eucharistickým požehnaním.
Najbližšie slávenie pri tejto príležitosti bude v Katedrále sv. Martina 3. júna 2010.