Slávnostné ukončenie Roku svätého Pavla v Katedrále sv. Martina

V pondelok 29. júna 2009 o 17.00 bude bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský celebrovať v Katedrále svätého Martina slávnostnú svätú omšu pri príležitosti sviatku svätých Petra a Pavla.
V rámci tohto slávenia bude aj uzavretý Rok svätého Pavla.