Otvorenie Roka kňazov v bratislavskej Katedrále sv. Martina

V piatok 19. júna o 10:00 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční slávnostná svätá omša pri príležitosti otvorenia Roka kňazov. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Svätý otec Benedikt XVI., 16. marca 2009, vo svojom liste adresovanom plenárnemu zasadaniu Kongregácie pre klérus ohlásil rok kňazov, ktorý otvorí v Ríme 19. júna 2009, pričom pozval miestne cirkvi, aby sa k tomuto otvoreniu spoločne pridali.

Rok kňazov vyhlásil Svätý otec aj v súvislosti so 150. výročím narodenia sv. Jána Máriu Vianneyho, farára z Arsu a patróna kňazov, ktorý zomrel 4. augusta 1859.