Kňazské jubileum Mons. Jána Formánka

Pridal dňa

V sobotu predpoludním sa v bratislavskej Katedrále sv. Martina uskutočnila slávnostná ďakovná bohoslužba pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky generálneho vikára Bratislavskej arcidiecézy, Mons. Jána Formánka.

Hlavným celebrantom bol jubilant, slávnostný príhovor predniesol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Pripomenul obrovský dar kňazskej vysviacky, vzácnosť vytrvalosti v kontinuite piatich desaťročí, ktorej zdrojom je jasné vedomie Božieho povolania. Povolania byť - v týchto nestálych podmienkach so zúženým priestorom pre posvätné skutočnosti - byť vzorom stálosti v horlivom misionárskom nadšení. Medzi mnohými ponúkanými reformami je na prvom mieste reforma srdca, lebo len zvnútra obnovený človek môže skutočne obnoviť štruktúry. Inak síce technologicky postupujeme, no mravne upadáme. Následne arcibiskup Zvolenský odporúčal Mons. Formánka pod ochranu svätca, ktorého si Cirkev v ten pripomínala - svätého Atanáza, ktorý musel brániť Cirkev pred Arianizmom a podstúpiť viaceré vyhnanstvá. No kňaz skutočne horlivý môže všade pôsobiť veľmi účinne, veď čím bližšie sme k Bohu, tým bližšie sme aj k ľuďom.

Na záver predniesol gratulačnú báseň kňaz - básnik Peter Farkaš - Žiška, potom v mene kňazov arcidiecézy blahoželal dekan Branislav Čaniga, napokon bolo prečítané blahoprianie a osobitné apoštolské požehnanie pápeža Benedikta XVI. Jubilant za gratulácie poďakoval a sám zablahoželal k piatemu výročiu biskupskej vysviacky arcibiskupovi Zvolenskému. Slávnosť pokračovala recepciou v priestoroch kňazského seminára.

__________
Fotografie zo slávnostnej sv. omše je možné nájsť na stránkach TK KBS.