50. výročie kňazskej vysviacky Mons. Jána Formánka

Bratislavská arcidiecéza srdečne pozýva pripojiť sa k oslave, pri ktorej si Mons. Ján Formánek, čestný prelát Jeho Svätosti a generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy pripomenie 50. výročie kňazskej vysviacky.

Slávnostná sv. omša pri tejto príležitosti sa bude konať v sobotu 2. mája o 10.30 v Katedrále sv. Martina.

K tomuto krásnemu jubileu Mons. Jána Formánka sa pripája aj 5. výročie biskupskej vysviacky (2004) arcibiskupa-metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského.