Spomienka na 4. výročie zvolenia Benedikta XVI.

Pridal dňa

Katedrála sv. Martina v Bratislave sa 21. apríla o 17.00 zaplnila biskupmi, kňazmi a veriacimi, ktorí si prišli spoločne pripomenúť 4. výročie zvolenia pápeža Benedikta XVI. za hlavu Katolíckej cirkvi. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše, na ktorej sa prítomným prihovoril aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, bol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Podľa jeho slov je to osobitná príležitosť poskytnúť Svätému Otcovi tú najvyššiu podporu v podobe modlitby cez svätú omšu: „Bol to pre mňa veľmi silný zážitok spoločenstva Cirkvi, modliacej sa za svojho pastiera.“

V homílii sa prítomným prihovoril predseda KBS a spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Inšpiroval sa encyklikou pápeža Benedikta XVI. o nádeji – „Spe salvi“. Ako uviedol, „byť pápežom je dobrodením pre Cirkev a celý svet, je to však veľká úloha – posilňovať vo viere. V dogmatike definujeme vieru ako súhlas rozumu so zjavenými pravdami. To sa však nerozumie len na teoretickej rovine... Ide o súhlas celého človeka ako takého, súhlas jeho bytia i žitia. A tak viera sa nevyhnutne prejavuje aj ako nádej.“ Podľa Mons. Tondru je základom nádeje Boh, ktorý „má ľudskú tvár a ktorý nás miloval až do krajnosti, každého jednotlivca, i ľudstvo ako celok.“ Povzbudil všetkých k tomu, aby naša nádej nebola iba pasívnym očakávaním Božieho daru, ale aby nás povzbudila k činnosti podľa pápežových slov o tom, že „každé vážne a správne konanie je aktívnou nádejou“ (Ss, 35). „Našim úsilím teda máme prispieť k tomu, aby sa svet stal jasnejším a ľudskejším. Tak sa otvoria dvere aj pre krajšiu budúcnosť,“ dodal predseda KBS.

Počas štyroch rokov svojho doterajšieho pontifikátu absolvoval Svätý Otec jedenásť medzinárodných apoštolských ciest, dvanásť pastoračných ciest v Taliansku, napísal dve encykliky, apoštolskú exhortáciu o Eucharistii, knihu Ježiš Nazaretský, stovky úvah, príhovorov, listov, posolstiev, či homílií.

__________
Zdroj: Danka Jacečková, TK KBS
Foto: Peter Zimen, TK KBS