Úmrtia a pohrebné obrady kňazov

V týchto dňoch si Pán života a smrti povolal z tohto sveta dekana Jána Zabáka a Mons. ThDr. Františka Žáka.
Prinášame informácie o pohrebných obradoch a krátky prehľad ich kňazského pôsobenia...


Zomrel kňaz Ján Zabák

Vo veku nedožitých 76 rokov zomrel kňaz - dekan Ján Zabák, ktorý v posledných rokoch pôsobil v kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.
Narodil sa 28.novembra 1933 vo Veľkom Záluží, za kňaza bol vysvätený 24. júna 1956.
Od roku 1956 pôsobil ako kaplán v Štúrove, v roku 1957 v Šali, v roku 1958 v Starom Tekove, v roku 1959 v Topoľčanoch, v roku 1961 v Zlatých Moravciach, v roku 1962 v Bratislave, vo farnosti najsvätejšej Trojice. Od roku 1969 bol administrátorom farnosti Bratislava - Rača, od roku 1973 Bratislava - Nové mesto, keď sa stal dekanom. V roku 1990 prešiel do Čataja. Od 1. júla 2000 bol na odpočinku v Bratislave, vypomáhal v kostole sv. Jána z Mathy (Trojička).

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 21. apríla 2009 a začne o 10.00 pohrebnou omšou v kostole sv. Jána z Mathy (Trojička), následne sa o 14.00 uskutočnia pohrebné obrady v rodisku zosnulého, vo Veľkom Záluží, kde si želal byť pochovaný.

Nech odpočíva v pokoji!


Zomrel Mons. ThDr. František Žák

19. apríla 2009 ráno na Nedeľu Božieho milosrdenstva zomrel v Bratislave vo veku 90 rokov Mons. ThDr. František Žák.
Narodil sa 29. marca 1919 v Lakšárskej Novej Vsi, na kňaza bol vysvätený 27. júna 1943.
Kaplánom bol od roku 1943 v Dolnej Strede nad Váhom, od roku 1946 v Bratislave - Rači, od roku 1947 v Čachticiach, kde bol od roku 1954 aj administrátorom farnosti. Od roku 1959 pôsobil v Sokolovciach, potom od roku 1970 plných 19 rokov ako špirituál kňazského seminára v Bratislave. Správcom kostola sv. Ladislava v Bratislave bol od roku 1989 a administrátorom farnosti v Jarovciach od roku 1990. Správcom kostola a nemocnice Milosrdných bratov sa stal 1. októbra 2001.
Za svoju dlhoročnú, neúnavnú a obetavú službu chorým a trpiacim v bratislavských nemocniciach ho mnohí nazývali apoštolom nemocníc.

Pohrebná omša za zosnulého bude v Katedrále svätého Martina v stredu 22. apríla 2009 o 10.30 hodine, pohreb sa uskutoční v ten istý deň o 15.00 v jeho rodisku, v Lakšárskej Novej Vsi.

Nech odpočíva v pokoji!