Chráň sa cudzoložstva (Prís 6,20)

Pridal dňa

O cudzoložstve, prostitúcii a rozvode v Písme (Mt 19,1-9)

Lectio divina biblického úryvku pod názvom Chráň sa cudzoložstva z cyklu Pane, čože je človek, že myslíš na neho?.

Prinášame plný text a audio záznam z Lectio divina, ktoré odznelo v Katedrále sv. Martina 3. januára 2024.


Zvukový záznam predneseného Lectio divina:


Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (49,0MB)

Textu Lectio divina na webových stránkach Bratislavského arcibiskupstva bude ešte doplnený...