Aby obrábal a strážil raj (Gn 2,15)

Pridal dňa

O práci a ochrane stvorenia zvereného človeku (Gn 2,8-20)

Lectio divina biblického úryvku pod názvom Aby obrábal a strážil raj z cyklu Pane, čože je človek, že myslíš na neho?.

Prinášame plný text a audio záznam z Lectio divina, ktoré odznelo v Katedrále sv. Martina 8. novembra 2023.


Zvukový záznam predneseného Lectio divina:


Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (48,0MB)

Textu Lectio divina na webových stránkach Bratislavského arcibiskupstva bude ešte doplnený...