Skúšaní vo viere

Pridal dňa

22. novembra o 18.00 sa v Kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke koná podujatie Skúšaní vo viere, ktoré je súčasťou aktivít kampane Červená streda.

Podujatie sa začína svätou omšou, ktorej hlavnými celebrantmi budú bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a vladyka Cyril Vasiľ, košický eparcha.

Približne o 19.15 bude po sv. omši nasledovať benefičný koncert Márie Podhradskej. Počas neho sa prihovoria traja kresťania z Iraku, Libanonu a Sýrie so svojimi svedectvami o živote kresťanov v týchto krajinách, o ich problémoch a veľkej láske, ktorú im dávajú pocítiť aj dobrodinci zo Slovensk.

Ďalšie informácie o podujatí sú k dispozícii na webových stránkach Skúšaní vo viere a Červená streda.