Svätomartinské trojdnie 2023 (2 x aktualizované)

Pridal dňa

Bratislavská arcidiecéza pri príležitosti sviatku svojho patróna – svätého biskupa Martina z Tours – všetkých srdečne pozýva na slávenie Svätomartinského trojdnia, ktoré sa koná v dňoch 10.-12. novembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Tohtoročnú tému Svätý Martin a súčasné potreby pomoci budú vo viacerých rozmeroch rozoberať homílie jednotlivých slávení.

V rámci sobotňajšieho duchovného programu sa po slávnostnej sv. omši bude konať i Svätomartinský sprievod, na ktorý srdečne pozývame osobitne rodiny s deťmi. Po svätej omši o 16.00 v Katedrále sv. Martina bude o 17.00 nasledovať krátke predstavenie so svätým Martinom na koni, po ktorom bude nasledovať sprievod ulicami Starého Mesta spolu so sv. Martinom. Na sprievod si nezabudnite priniesť lampión a ako prejav veľkodušnosti povzbudzujeme priniesť ako obetný dar ryžu, olej alebo cestoviny pre rodiny v núdzi.

Pri príležitosti Svätomartinského trojdnia sa v nedeľu, 12. novembra pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky bude v tomto roku použitý na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov.

Priebeh Svätomartinského trojdnia je možné sledovať aj na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.

Pastiersky list bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského k sviatku sv. Martina z Tours je k dispozíci na prevzatie v prílohe v slovenskej i maďarskej verzii.

Podrobný program Svätomartinského trojdnia je k dispozícii na plagáte v prílohe.

Aktualizované

Svätomartinská zbierka pokračuje on-line s možnosťou podpory do konca kalendárneho roka. Pán nech vám požehná a odmení vaše milorady!

2. aktualizácia

Výťažok Svätomartinskej zbierky z roku 2023 je spolu 185 518,- €. Všetkým, ktorí ste prispeli a nasledovali ste tak príklad patróna našej arcidiecézy sv. Martina, patrí úprimná vďaka. Nech všetkých štedrých darcov Pán posilňuje a ochraňuje!

Informácie o odovzdaní zbierky sú k dispozícii v článku TK KBS: Svätomartinská dobročinná zbierka vyniesla rekordných 185 518 eur.