Púť detí do Marianky

Pridal dňa

Srdečne pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. mája. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou.

Bližšie informácie o púti s možnosťou prihlásenia (do 13. mája) sú k dispozícii na webovej stránke erko.sk/putdeti.