Čestné ocenenia vybraným osobnostiam z katolíckych škôl a školských zariadení

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský udelí čestné ocenenia vybraným osobnostiam z katolíckych škôl a školských zariadení. Oceňovanie sa uskutoční dňa 18. apríla 2023 o 10.00 hodine na Arcibiskupskom úrade v zasadacej miestnosti Alfonza Paulena.

Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita, udeľuje každoročne čestné uznanie za dlhoročnú aktívnu prácu pedagógom a iným zamestnancom, ktorí sa významným spôsobom zúčastňovali, resp. zúčastňujú na rozvoji katolíckeho školstva z hľadiska výchovy a vzdelávania detí a mládeže a jej duchovnej formácie a pôsobili, resp. pôsobia v katolíckych školách. Čestné ocenenie udeľuje i osobnostiam, ktoré akýmkoľvek spôsobom rozvíjali katolícke školstvo na území Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy. Je to uznanie za dlhoročnú obetavú a tvorivú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri výchovno-vzdelávacom procese, za spoľahlivú a aktívnu prácu v školstve a jeho rozvíjaní, za nezištný prístup k plneniu svojich povinností s vedomím, že okrem spoločenskej zodpovednosti sa za ich plnenie zodpovedá aj Bohu, za vernosť k pravde a svedomiu, ochotu vždy pomáhať.
Čestné ocenenie odovzdáva Mons. Stanislav Zvolenský slávnostným spôsobom pri príležitosti Dňa katolíckych škôl, ktorý Konferencia biskupov Slovenska schválila na deň 7. apríl. Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú zriaďovatelia, štatutári a duchovní správcovia katolíckych škôl.

V tomto roku komisia na ocenenie vybrala 19 nominantov, ktorí sa stretnú 18. apríla 2023 o 10.00 hodine na Arcibiskupskom úrade v zasadacej miestnosti Alfonza Paulena. Slávnosť začne spoločnou Modlitbou predpoludním a potom bude pokračovať slávnostným prijatím otcom arcibiskupom.

__________
Uvedené fotografie sú z minuluročného oceňovania (2022).