Liturgické slávenia v Katedrále sv. Martina počas Veľkého týždňa 2009

Prehľad lirutgických slávení v Katedrále sv. Martina vo Veľkom týždni a počas Veľkonočného trojdnia.

Zelený štvrtok
9. apríla 2009
9.30 Sv. omša svätenia olejov
(celebruje arcibiskup Stanislav Zvolenský)
15.30 Sv. omša na pamiatku Pánovej večere v nemeckom jazyku
17.00 Sv. omša na pamiatku Pánovej večere
(celebruje arcibiskup Stanislav Zvolenský)
Veľký piatok, prísny pôst a deň pokánia v celej Cirkvi
10. apríla 2009
9.00 Krížová cesta
(celebruje arcibiskup Stanislav Zvolenský)
15.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána v nemeckom jazyku
17.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
(celebruje arcibiskup Stanislav Zvolenský)
do 21.00 Poklona Najsv. Sviatosti pri Božom hrobe
Biela sobota
11. apríla 2009
10.00 Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
19.30 Veľkonočná vigília
(začiatok pred južným vchodom do katedrály na Rudnayovom
námestí, celebruje arcibiskup Stanislav Zvolenský)
Veľkonočná nedeľa
12. apríla 2009
7.45 Svätá omša v nemeckom jazyku
9.00 Svätá omša v latinskom jazyku
10.30 Slávnostná sv. omša
(celebruje arcibiskup Stanislav Zvolenský)
12.00 Svätá omša
17.00 Svätá omša
Veľkonočný pondelok
13. apríla 2009
8.00 Svätá omša
12.00 Svätá omša
17.00 Svätá omša