Arcibiskup Zvolenský medzi vedúcimi mládežníckych skupín

Pridal dňa

Na Kvetnú nedeľu, 5. apríla 2009 arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský celebroval v Katedrále sv. Martina sv. omšu aj za účasti vedúcich mládežníckych skupiniek celej Bratislavskej arcidiecézy.

V svojej homílii mladým pripomenul Svätého otca Jána Pavla II., ktorý mal v roku 1985 „vznešenú intuíciu, že so slávením Kvetnej nedele, nedele utrpenia Pána Ježiša, spojil aj slávenie svetového dňa mládeže, a tak je dnešná nedeľa po 24.krát v Katolíckej Cirkvi svetovým dňom mládeže."
Ďalej arcibiskup Zvolenský povedal, že Ján Pavol II. dobre vedel, že najväčšie nadšenie a energiu konať dobro majú predovšetkým mladí a v mladých videl nadšených nasledovníkov Ježiša Krista.
Pri tejto príležitosti privítal mladých bratov a sestry v katedrále sv. Martina, ktorí sa osobitne venujú práci s mládežou. Poznamenal, že v týchto mladých vedúcich má Bratislavská arcidiecéza vynikajúcich pomocníkov, ktorí kňazom pomáhajú pri starostlivosti o mládež.

Po skončení svätej omše boli pozvaní vedúci mládežníckych skupiniek na spoločný obed s otcom arcibiskupom do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda s možnosťou spoločnej diskusie pri stole a nadväzovania kontaktov.

Vrcholom stretnutia bolo predstavenie jednotlivých prítomných skupín otcovi arcibiskupovi aj ostatným prítomným v aule Bohosloveckej fakulty. Každé spoločenstvo krátko predstavilo svoje pole pôsobenia v súvislosti s prácou s mládežou. Koordinátorom stretnutia bol otec Jozef Slezák.

Na záver otec arcibiskup vyjadril nádej, že okrem iných stretnutí mládeže by sa mohlo konať na Kvetnú nedeľu takéto stretnutie každý rok, a to už nielen vedúcich, ale pozvaní by mohli byť aj samotní členovia všetkých skupín.