Procesia pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža

Pridal dňa

V nedeľu 18. septembra 2022 o 15.30 h na úpätí Kalvárskeho kopca, ulica Za sokolovňou (neďaleko obytného domu č.5) sa uskutoční slávnostné požehnanie základného kameňa obnovenej krížovej cesty na bratislavskej Kalvárii. Požehnanie, ktoré vykoná bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, sa koná v rámci tradičnej každoročnej púte pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža.

Program púte je k dispozícii v prílohe.